Русский English АПАУ лого
Асоціація промислового арматуробудування України
28 березня 2007 року в м.Кьольце (Польща) був підписаний трьохсторонній меморандум про взаємовідносини між асоціаціями.

 

МЕМОРАНДУМ
про взаємовідносини між
Науково-промисловою асоціацією арматуробудівників (Росія),
Асоціацією промислового арматуробудування України,
Асоціацією Польської промислової арматури 
(далі - "Асоціації")

     Беручи до уваги дружні відносини між Асоціаціями, бажаючи зміцнити такі відносини, беручи до уваги бажання Асоціацій сприяти співробітництву у сфері розробки, виробництва, реалізації трубопровідної арматури для взаємних інтересів та користі, розуміючи, що це співробітництво потребує розширення та удосконалення шляхом ефективної, дисциплінованої і тривалої взаємодії із збереженням подальших інтересів і повагою до авторитету Асоціацій та підприємств і організацій, що входять до їх складу,
домовились про таке:

Мета

      Метою укладення цього Меморандуму є започаткування співробітництва між Асоціаціями у сфері промислового арматуробудування, пропагування чесних та добросовісних відносин на ринку трубопровідної арматури.

Управління співробітництвом

      З метою реалізації цього Меморандуму Асоціації створюють Спільний Комітет, до участі у якому можуть залучатись окремо визначені експерти Асоціацій.
     Проведення засідань Спільного Комітету здійснюватиметься на території держав Асоціацій.
     Періодичність засідань не регламентується, вони будуть проводитись в разі виникнення  необхідності вирішення питань, які складають предмет цього Меморандуму.

Напрями та форми співробітництва

     Асоціації, керуючись Статутними документами та рішеннями керівних органів своїх Асоціацій, в рамках чинного законодавства своїх держав, здійснюватимуть співробітництво у таких напрямках:
     1. Інформаційний обмін з питань стандартизації та сертифікації у галузі трубопровідної арматури.
     2. Захист ринку від фальсифікованої та контрафактної продукції.
     3. Обмін досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців галузі.
     4. Взаємодія у галузі виставково-ярмаркової діяльності.
     5. Співробітництво у видавничій діяльності.

Захист інформації

     Обмін інформацією між Асоціаціями здійснюється у відповідності з вимогами Статутних документів та відповідних положень Асоціацій, чинних законодавств своїх держав, міжнародного права та права інтелектуальної власності і має бути таким, що не принесе шкоди кожній окремій Асоціації та підприємствам і організаціям, які входять до їх складу.

Зобов'язання за іншими угодами

     Цей Меморандум не порушує прав і зобов'язань Асоціацій, підприємств та організацій, що входять до їх складу, в рамках інших угод, учасниками яких вони є.

Вирішення суперечок

     Будь-які суперечки щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Асоціаціями.

Заключні положення

     Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання і є дійсним на невизначений термін.
     Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись за взаємною письмовою згодою Асоціацій і оформлюються додатковими протоколами, які складатимуть його невід'ємну частину.
     Кожна Асоціація може припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення іншим Асоціаціям письмового повідомлення за 30 днів до дати припинення.


     Вчинено у м. Кельце 28 березня 2007 року у трьох примірниках, кожний російською, українською, польською мовами, при цьому всі тексти є ідентичними.


     У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або виконання цього Меморандуму переважну силу матиме текст російською мовою.


За Науково-промислову асоціацію арматуробудівників (Росія)                 Іван Тер-Матеосянц 

За Асоціацію промислового арматуробудування України                        Микола Андрощук 

За Асоціацію Польської промислової арматури                                      Казимеж Вонджик
 


Інші новини

УВАГА!!! У нас змінилася поштова адреса!

Мінекономіки України щодо застосування стандартів СОУ АПАУ

Про Раду підприємців

Пропонуємо КАТАЛОГ-ДОВІДНИК по ТПА видання Московського ЦКБА

Тимчасове ввезення товарів - без перешкод

Міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

"Ми будуємо сталепрокатний завод майбутнього!" Президент ТОВ "Євро Фінанс ЛТД"

28 березня 2007 року в м.Кьольце (Польща) був підписаний трьохсторонній меморандум про взаємовідносини між асоціаціями.

При Кабінеті Міністрів України створено Раду Національних Асоціацій товаровиробників

Затверджена нова редакція Статуту АПАУ

 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
 
HotLog