Українська English АПАУ лого
Ассоциация промышленного арматуростроения Украины

О деятельности ОО "Рада ТК" в 2015 году

 РАДА ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ

СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Адреса секретаріату: вул.Рибальська, 18, м.Київ, 01011 тел/факс 280-18-01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"22" 01   2016р. № 93/РТК-7 

Асоціація промислового 
арматуробудування України

вул.Боженка, 86-Б, оф. 306,м.Київ, 03680


Про діяльність ГО "Рада ТК2 у 2015 році


        Громадська організація "Рада технічних комітетів стандартизації України" (далі - ГО "Рада ТК") діяльність якої спрямована на покращення ефективності робіт зі стандартизації, впровадження в Україні міжнародних і європейських законодавчих, нормативно-правових актів і нормативних документів та розвитку національної системи стандартизації в цілому, підготувала інформацію про свою діяльність у 2015 році.

        Інформація для ознайомлення та залучення відповідних технічних комітетів стандартизації до співпраці в рамках роботи ГО "Рада ТК".

        

З повагою

Голова ГО "Рада ТК"                      В.С.Кропивницький


Інформація про діяльність ГО "Рада ТК" у 2015 році.

        Проблеми, які існували у сфері стандартизації, та які були типовими для кожного технічного комітету зі стандартизації (ТК) - це славнозвісні порушення у державних закупівлях робіт зі стандартизації, що відбувалися до 2013 року, зволікання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) у прийнятті розроблених стандартів (деякі проекти стандартів не приймалися більше 5 років), висока вартість експертизи проектів стандартів в тому числі тих, що розроблені як ідентичні до міжнародних та європейських стандартів (вартість експертизи досягала 50% вартості розроблення стандарту) змусили ТК об'єднати сво\ зусилля для колективного їх вирішення. Таким чином, у 2014 році створена громадська організація "Рада технічних комітетів стандартизації України" (ГО "Рада ТК"). Функції секретаріату, якої виконує Український науково-дослідний інститут цивільного захисту.

        За ініціативою ГО "Рада ТК" при Мінекономрозвитку України створена та функціонує науково-технічна рада у сфері технічного регулювання. Рада напрцьовувала пропозиції щодо покращення системи стандартизації, зокрема про внесення змін до таких законів України, як "Про стандартизацію", "Про державні закупівлі", "Про технічні регламенти та оцінку віповідості", тим самим беручи участь у формуванні політики у сфері стандартизації. Рада у межах своєї компетенції із залученням відповідних ТК розглядає проекти технічних регламентів, що розробляються в Україні на основі європейських директив, та подає відповідні пропозиції щодо них. ГО "Рада ТК" займає активну позицію щодо розвитку національних випробувальних лабораторій, які можуть проводити оцінку відповідності щодо вимог прийнятих в Україні технічних регламентів та належного функціонування Державного ринкового нагляду для контролю за якістю продукції, зокрема направлені пропозиції до Уряду України щодо розвитку нагляду у сфері нехарчової продукції. На разі за дорученням Мінекономрозвитку України готується перелік державних випробувальних лабораторій, які можуть проводити оцінку відповідності щодо вимог прийнятих в Україні технічних регламентів, та які потребують відповідної матеріально-технічної допомоги для реалізації відповідних відповідних методів оцінки відповідності. ГО "Рада ТК" делегує своїх представників до робочої групи з розроблення основоположних стандартів ДСТУ 1.14 (розробляються) ДСТУ 1.1, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.7 (прийняті), завдяки цьому кожен ТК, який увійшов до складу ГО"РАДА ТК" може взяти участь у розробленні цих стандартів та надати свої пропозиції щодо їх змісту.

        Аналізуючи процес адаптації системи стандартизації України до Європейського Союзу вважаємо за доцільне акцентувати увагу на деяких пританнях, що змінюються в процессі свторення, функціонування та припинення діяльності ТК, які зараз формуються в проекті ДСТУ 1.14:

        - критеріями створення ТК є дзеркальність відповідному міжнародному або європейському ТК, недопущення дублювання сфер діяльності ТК;

        - діяльність ТК більш чітко (можна навіть сказати більш жорстко) врегульовано з боку національного органу стандартизації (НОС), зокрема моніторінг діяльності ТК з боку НОС, звітування ТК перед НОС щодо включення (виключення) членів. Збільшується звітність ТК перед НОС (по два рази на рік щодо виконання плану стандартизації та плану перевірки національних стандартів, один раз на рік звіт про діяльність ТК);

        - голова та заступник ТК призначаються на обмежений термін з подальшим їх перебранням;

        - необхідність періодичного підтвердження членства в ТК;

        - врегульована мінімальна кількість членів ТК.

        Варто зазначити, що для залучення до роботи більш широкого кола суб'єктів чтандартизації та органів, які виконують певні функції технічного регулювання за ініціативою ГО "Рада ТК" та підтримки Мінекономрозвитку України, НОС, Національного агенства з акредитації України у 2015 році проведено дві науково-практичні конференції на яких розглянуті питання стандартизації та оцінки відповідності, зокрема:

        - процедури фінансування робіт зі стандартизації за кошти державного бюджету України. Такі процедури повинні передбачати фінансування відповідним центральним органом виконавчої влади НОС, а НОС у свою чергу визначає організацію розробника, яка виконуватиме роботи в рамках відповідного ТК. Такий підхід стане превентивним засобом фінансового контролю за розробленням та впровадженням національних стандартів та врегулює систему фінансування їх перевірки НОС;

         - удосконалення процедур державних закупівель у сфері стандартизації. Так, згідно із Законом України "Про стандартизацію" до повноважень ТК належить розроблення національних стандартів. ТК не можуть дублювати сфери діяльності, в той же час згідно із Законом України "Про державні закупівлі" такі закупівлі не визнаються, якщо вони відбуваються із одним учасником. З таких причин у 2015 році визнано третю частину лотів державних закупівель у сфері стандартизації такими, що не відбулися і це у той час, коли держава взяла зобов'язання перед Європейським Союзом щодо гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими;

        - опрацювання переліків ГОСТ, які можна скасовувати лише після розроблення відповідного національного стандарту. Програмою стандартизації на 2016 рік визначено скасування ГОСТ 12.1.044 із січня 2016 року. Таке рішення могло б призвести до того, що вимоги пожежної безпеки до будівельних матеріалів, яуі закладені у Державних будівельних нормах не мали змоги бути реалізованими, оскільки скасовувалися методи їх оцінки відповідності. Лише вчасне втручання ГО "Рада ТК" дозволило продовжити термін чинності зазначеного стандарту на один рік, за який необхідно розробити відповідний національний стандарт;

        - розроблення національних стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами методом підтвердження. Дійсно, такий підхід може призвести до різних варіантів перекладів національних стандартів, що можуть мати протилежні вимоги. Тому для запобігання таким випадкам прийняття національних стандартів методом підтвердження запропоновано лише після подання заявки спеціалізованим ТК, який буде відповідати за тлумачення такого національного стандарту;

        - питання матеріально-технічного забезпечення вітчизняних випробувальних лабораторій, які проводять оцінку відповідності щодо вимог технічних регламентів. Тобто, вимоги адаптуємо до міжнародних і європейських, а свої лабораторії ні. Виходячи з цього вітчизняному виробнику для оцінки відповідності, що впливає на її собівартість та відповідно на конкурентно спроможність із зарубіжними аналогами.

        Робота ГО "Рада ТК" спрямована на налагодження та здійснення співпраці у сфері стандартизації для покращення ефективної роботи у сфері стандартизації, впровадження в Україні міжнародних та європейських законодавчих, нормативно-правових актів і нормативних документів. ГО "Рада ТК" відкрита для діалогу із усіма зацікавленими ТК, суб'єктами стандартизації для розвитку національної системи стандартизації в цілому та запрошує до співпраці.


Відповідальний секретар ГО "Рада ТК"                          В.В.Ніжник


 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
 
HotLog